Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, khi muốn in hóa đơn cần phải tìm hiểu những quy định của nhà nước đối với việc in hóa đơn để không bị vi phạm. Một trong những vấn đề mà nhiều người thắc mắc là: liệu một quyển hóa đơn thì được in bao nhiêu tờ? Chính vì vậy bài viết này sẽ đưa ra một số giải đáp về vấn đề này dựa theo những quy định hiện hành.

1 cuốn hóa đơn có bao nhiêu tờ? 

Tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành”. 

1 cuốn hóa đơn có bao nhiêu tờ?

Việc sử dụng hóa đơn được thực hiện theo quy định của pháp luật 

Như vậy theo quy định trên thì doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn của đơn vị mình và việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp để xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng.

Tuy nhiên việc xác định doanh số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng từ 3 đến 6 tháng là không hợp lý vì số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra trong các tháng không giống nhau.

Việc này làm trở ngại nhiều cho doanh nghiệp khi làm thủ tục để xin phát hành hóa đơn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT- BTC sửa đổi một số điều khoản tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Điều 3, Khoản 5 Thông tư 26/2015/TT- BTC quy định: “Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành”.

Như vậy theo quy định này thì Bộ Tài chính đã bãi bỏ quy định về việc cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào số hóa đơn mà mình sử dụng để làm thông báo phát hành hóa đơn cho phù hợp.

Hóa đơn bán hàng

Hiện nay, luật in hóa đơn đã được thay đổi để phù hợp với nhu cầu kinh doanh

Một số lưu ý khi sử dụng cuốn hóa đơn

Khi sử hóa đơn bạn nên biết một số điều quan trọng như sau:

  • Hóa đơn phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cửa hàng hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc cùng dùng một mẫu hoá đơn thì phải dùng sổ theo dõi khi có nhiều đơn vị trực thuộc cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in.
  • Doanh nghiệp có nhiều cơ sở bán hàng, cùng sử dụng một loại hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử, phải có phương án cụ thể để quản lý việc sử dụng hoá đơn của toàn cơ sở bán hàng.
  • Nếu một đơn vị muốn tiến hành hủy cuốn hóa đơn phải thực hiện theo quy đinh tại điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính qui định về hồ sơ huỷ hoá đơn
  • Mức phạt đối với một số lỗi khi sử dụng hóa đơn như sau: “Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn”. (Theo Điểm b1, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC).
  • Mức phạt hóa đơn viết cách số:“Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định”. (Theo Điểm b2, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC).

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn

Khi in hóa đơn, người dùng nên nắm những lưu ý quan trọng

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn đọc về vấn đề 1 cuốn hóa đơn bao nhiêu tờ.  Đồng thời các bạn hãy lưu ý đến các quy định về việc sử dụng cuốn hóa đơn để không vi phạm nhé!

 

>> Xem thêm: Những thông tin cần nắm về sản phẩm hóa đơn bán lẻ 1 liên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *